STACKER STOP

MED ETT ENKELT HANDGREPP PARKERAR DU TRUCKEN PÅ
LASTBILSFLAKET OCH UNDVIKER ATT DEN GLIDER UNDER FÄRD

Handtruckparkeraren STACKER STOP är en patenterad konstruktion
av massivt oljebeständigt gummi. Efter att ha genomfört en mängd olika tester
av produkten, som t ex bromsprov, rondellkörning, körning på tjälskadade
vägar introducerades STACKER STOP på marknaden 1994.


  Ett kraftigt och lättmonterat
  upphängningsbeslag finns som
  tillbehör.
     

  På undersidan har Stacker Stop kraftiga
  gumminabbar som ger hög friktion och
  håller pallyftaren säkert på plats.

Ny konsoll monteras på trucken.
 

  STACKER STOP är idealisk även för företag med lager som har lutande
  golv och tät trucktrafik. STACKER STOP minskar risken för påkörning
  och olycksfall i arbetet.

 

      STACKER STOP

  • Lättplacerad 
  • Rationell för chauffören 
  • Prisvärd 
  • Trafiksäker 
  • Minskar risken för skador på gods och bil 
  • Avlastar hydraulen 
  • Lägre reparationskostander ökar livslängden på truck och lastbärare

Testad och godkänd av Volvo
Säljes genom Volvoförsäljarna.

Till bildsidan


Copyright © 2019, STACKER STOP EURO AB