Back Stop Lätt Lastbil & Buss

BACK STOP LÄTT LASTBIL & BUSS

Säkerhetssystem – Backvarnare för lastmaskin.

Fördelar

  • Blixtljus/ledljus monteras på båda sidor bakåt på maskinen
  • Backvarnarsensorer monteras på bakpartiet
  • En svart låda med summer och enhet monteras i hytten.
  • Strömförsörjning till systemet tas från tändningen och då är både systemet och sensorerna är aktiverade
  • Systemet varnar med blixtrande ljus bakåt och summer i hytten om något eller någon finns närmare än 2 meter bakom fordonet
  • Inom 0.5 meter ger ledljusen ett fast sken och en fast ljudsignal kommer från summer i hytten till föraren
  • Förebygger påbackningsskador
  • Förebygger klämrisk
  • Blixtljusen aktiveras när föraren lägger i backen, summern i hytten ljuder alltid när sensorerna känner av något föremål