Steal Stop Senior Släp & Trailer

STEAL STOP SENIOR SLÄP & TRAILER

Kombinerat stöldskyddslås för SLÄP, TRAILERS och DOLLY.

Självriskbefriat hos svenska försäkringsbolag och certifierad hos SBSC.

Idén med låset är kombinationsmöjligheten att låsa släp, dolly eller trailers. Låset har också en utformning som minimerar spridning av fett på användaren och dennes tillbehör, då fettet stannar kvar på insidan i Steal Stop.

Fördelar

  • Kombinationslås eller nyckellås
  • Hänglås av typ klass 3
  • Borrskyddat
  • Lika låsning för den som behöver
  • Anpassat för låssystem Assa eller Alfa
  • Låssprinten är av härdat stål
  • Fettavstrykare är monterad i samtliga sprinterhål